Voorstellen aannemer en aanmelden KBG

In deze brief leest u meer over de aannemer. Daarnaast kunt u zich opgeven voor de klankbordgroep.